Fødevare- og miljøpolitik

Fødevaresikkerhed

Hos Greens Engros arbejder vi analytisk og struktureret med at tilsikre, at alle vores varer – såvel  danske og importerede – som minimum lever op til de grundlæggende krav om kvalitet, temperatur, hygiejne og egenkontrol. 
Udover de lovpligtige krav til fødevaresikkerheden, yder Greens Engros ApS altid en ekstra indsats og vil blive ved med at indføre nye og videreudvikle eksisterende tiltag for, at kunne bidrage til et sundt og grønt miljø.  

 •  Alle vores varer lever som minimum op til gældende lov- og myndighedskrav, samt skærpede forventninger til fødevaresikkerheden, som er aftalt med kunder.

 •  Ingen af vores varer udgør nogen sundhedsrisiko, når de opbevares og anvendes efter forskrifterne.

 •  Skulle der på nogen måde opstå tvivl om et produkts fødevaresikkerhed, så tilbagekaldes varen/partiet omgående, og vi tilsikrer relevant information til vores kunder.

 •  Greens Engros tilsikre via træning, grund- og videreuddannelse samt effektive informationskanaler, at alle medarbejdere udfører deres arbejde med fokus på fødevaresikkerhed.

 •  Greens Engros tilsikrer en løbende evaluering og revurdering af indsatsen på fødevaresikkerhedsområdet.

Miljøpolitik

Greens Engros ønsker på en miljømæssig hensynsfuld måde at drive en sund og lønsom virksomhed, hvor der tages hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere, det omgivende samfund og miljøet. Derfor investerede Greens i forbindelse med indretning af vores nye domicil i følgende:

  •  Særligt energi effektive køle-/frost anlæg.

  •  Ekstra tykke og energibesparende køle-/frostrum.

  •  Varmegenindvinding.

  •  Energibesparende LED-belysning.

  •  Ekstra mange hurtigporte af hensyn til energiforbruget, arbejdsmiljøet og fødevaresikkerheden.

  •  Installering af lyscensor for, at mindste unødvendig strømforbrug

  •  Greens Engros nu har udfaset alle kassevogne, der kørte på fossile brændstoffer, og er overgået til ren el-drift på disse

  •  Vi ved at afgive ordrer på nye liftbiler – og de kommer også alle til at køre på ren el

  •  2021 afgav vi ordre på 4 nye diesel lastbiler, for at få vores flåde af lastbiler til at leve op til mindst Euronorm 6 – og det blev vores sidste ordre på fossile vogne! Nu venter vi på, at der kommer lastvogne på el eller andre CO2 venlige drivmidler, der kan afløse vores lastbiler efterhånden, som de bliver udtjent, fordi vi vil sætte endnu mindre CO2-aftryk

Greens Engros gøre politikker til handlinger...